Nature

 ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รางวัล การแข่งขันติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการนิทรรศการและงานแข่งขันทักษะวิชาชีะ (OPEN HOUSE 2018) ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

ดูรายละเอียด

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

นายธนชาติ ไชยทองพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง